อารีวิจิตร ข.; ธเนศวร น.; ลัคนากุล จ.; รังสิยานนท์ ส. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), Bangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 22–37, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072. Acesso em: 28 may. 2024.