สุขอวยชัย จ., & ศักดิ์ดี จ. (2014). การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 6(1), 52–65. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4563