เสมา จ., ฉันทนสุขศิลป์ อ., & เหล่าศรีสิน ณ. (2014). ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 4(1), 20–27. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526