จรรยาประเสริฐ ก., & ชุณหชีวาโฉลก เ. (2014). แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 3(1), 25–34. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517