ทรัพย์มณีนุกูล ญ., ไชยรักษ์ พ., & วรชาติ พ. (2020). การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 13(2), 77–93. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12995