หิรัญวิชญารัตน์ ว., คชเสนา ธ., ชัยสงคราม ธ., เตชะพูลผล ณ., & รังสิยานนท์ ส. (2020). ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 13(1), 88–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666