เจียรพุฒิ ศ., วงศ์สิริฉัตร ณ., หาญคณิตวัฒนา ป., ชัชวาลวานิช ส., บุญดีกุล ก., ฤทธิ์ฐิติ อ., ไพศาลกอบฤทธิ์ ว., & อินทจักร ป. (2019). ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 12(2), 38–51. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12073