อารีวิจิตร ข., ธเนศวร น., ลัคนากุล จ., & รังสิยานนท์ ส. (2019). ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), 12(2), 22–37. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072