(1)
สุขอวยชัย จ.; ศักดิ์ดี จ. การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อในคลองรากฟัน. SWU Dent J. 2014, 6, 52-65.