(1)
ทรัพย์มณีนุกูล ญ.; ไชยรักษ์ พ.; วรชาติ พ. การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา. SWU Dent J. 2020, 13, 77-93.