[1]
เสมา จ., ฉันทนสุขศิลป์ อ. and เหล่าศรีสิน ณ. 2014. ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 4, 1 (Sep. 2014), 20–27.