[1]
จรรยาประเสริฐ ก. and ชุณหชีวาโฉลก เ. 2014. แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 3, 1 (Sep. 2014), 25–34.