[1]
ฐิติภูมิเดชา ห. and ศักดิ์ดี จ. 2021. ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 14, 2 (Nov. 2021), 65–74.