[1]
ทรัพย์มณีนุกูล ญ., ไชยรักษ์ พ. and วรชาติ พ. 2020. การจัดการฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สองล้มเอียง : สาเหตุการเกิด การวินิจฉัย และการรักษา. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 13, 2 (Sep. 2020), 77–93.