[1]
หิรัญวิชญารัตน์ ว., คชเสนา ธ., ชัยสงคราม ธ., เตชะพูลผล ณ. and รังสิยานนท์ ส. 2020. ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 13, 1 (Jun. 2020), 88–101.