[1]
อารีวิจิตร ข., ธเนศวร น., ลัคนากุล จ. and รังสิยานนท์ ส. 2019. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). 12, 2 (Dec. 2019), 22–37.