ผลสารเจือที่มีต่ออุณหภูมิวิกฤติของตัวนำยวดยิ่ง

Authors

  • พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
  • รัตนสุดา สุภดนัยสร

Keywords:

อุณหภูมิวิกฤติ, ตัวนำยวดยิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads