การแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักที่มีศักยภาพในการผลิต tetramethylpyrazine

Authors

  • ประวัติ อังประภาพรชัย
  • นัทธ์หทัย สงบพันธ์
  • ภัทราวุธ โสภา

Keywords:

แบคทีเรียแลคติก, อาร์จินีน, tetramethylpyrazine, acetoin, arginine deiminase

Abstract

คณะผู้วิจัยทำการแยกแบคทีเรียแลคติกจำนวน 43 ไอโซเลท จากอาหารหมัก 14 ชนิด แล้วนำเชื้อที่ได้มาทดสอบศักยภาพในการเป็นผู้ผลิต tetramethylpyrazine (TMP) โดยทดสอบการสร้าง acetoin และความสามารถในการใช้อาร์จินีนเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งจากการทดสอบพบว่ามีแบคทีเรียจำนวน 29 ไอโซเลทที่มีสมบัติทั้งสองประการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอโซเลท SC4 ซึ่งสามารถผลิต acetoin ได้ในปริมาณสูงและเจริญได้ดีในอาหารที่ใช้ทดสอบการใช้อาร์จินีน จึงน่าจะเป็นเชื้อที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิต TMPมีความพยายามในการสังเคราะห์ชิ้นส่วนของยีนสำหรับเอนไซม์ arginine deiminase โดยวิธี PCR โดยใช้ degenerate primers ที่ออกแบบจากลำดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ arginine deiminase จาก Lactococcus lactis และ Lactobacillus sakei และใช้โครโมโซมจากแบคทีเรีย 29 ไอโซเลทเป็นต้นแบบ พบว่าสามารถสังเคราะห์ชิ้น DNA ที่ต้องการได้จากไอโซเลท SC8 โดยลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้น DNA ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนสำหรับ arginine deiminase จาก Lactococcus lactis สายพันธุ์ต่างๆสูงกว่า 92%

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-06-04