การผลิตวัสดุปิดแผลยับยั้งเชื้อจุลชีพจากไฮโดรเจลชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์

Authors

  • ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล Laboratory of Organic Synthesis, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
  • สุพรรณา เตชะสกุล Laboratory of Organic Synthesis, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
  • พัชรกมน หนูเอียด Division of Polymer Materials Technology, Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology, Srinakharinwirot University, Nakhon-Nayok, Thailand

Keywords:

Wound dressings, Hydrogels, Gelatin, Silk sericin, Thyme essential oil, Antibacterial activity

Abstract

บทคัดย่อไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผล เนื่องจากไฮโดรเจลสามารถคุมปริมาณของเหลวและความชื้นบริเวณบาดแผล แสดงโครงร่างแหคล้ายเนื้อเยื่อและมีความเข้าได้กับร่างกาย ในงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นการผลิตฟิล์มไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ผสมชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์ และหล่อขึ้นรูปด้วยวิธีการใช้ตัวทำละลาย และเชื่อมสายโซ่พอลิเมอร์ด้วยสารกลูตารอลดีไฮด์ เพื่อเพิ่มการทนน้ำและสมบัติทางกลของไฮโดรเจล จากการศึกษาสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล การดูดซึมน้ำ และพฤติกรรมการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยไทม์ของไฮโดรเจล พบว่าเมื่อผสมน้ำมันไทม์ พื้นผิวของไฮโดรเจลมีความหยาบเกิดขึ้น ไฮโดรเจลมีความนุ่มและยืดหยุ่นได้มากขึ้น และสามารถดูดซึมน้ำได้ปริมาณสูง ไฮโดรเจลให้การปลดปล่อยแบบเร็วในชั่วโมงแรกของการทดสอบ ตามด้วยการปลดปล่อยแบบคงที่ในระยะเวลาที่นานขึ้น ในการทดสอบการต้านเชื้อจุลชีพด้วยวิธี disk agar diffusion ยืนยันได้ว่าไฮโดรเจลผสมน้ำมันไทม์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพชนิด Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ได้ดี จึงสามารถสรุปได้ว่าไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ชนิดเจลาตินและซิลค์เซริซินผสมน้ำมันหอมระเหยไทม์มีความเหมาะสมแก่การนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล- - -Antibacterial Hydrogels of Thyme Essential Oil-incorporated Gelatin/Silk Sericin as Wound DressingsABSTRACTPolymer-based hydrogels are excellent materials for developing wound dressings, since the hydrogels enable to maintain wettability and moist in the wound, and show tissue-like structure and biocompatibility. In this study, the hydrogel films of gelatin and silk sericin blends were prepared by using simple solvent-casting method with loading thyme essential oil. Crosslinking with glutaraldehyde was used to enhance water resistance and the mechanical stability of the hydrogels. Surface morphology, chemical composition, the mechanical properties, swelling ratio and release behavior were investigated. SEM images of the hydrogels showed rough surface with the presence of thyme essential oil. Incorporation of thyme essential oil improved softness and flexibility of the hydrogels. Thyme essential oil-loaded hydrogels showed high water absorption. The release characteristics of the hydrogels exhibited initial burst release at the first hour of immersion, followed by maintained release. Using agar diffusion method, the hydrogels with loading essential oil inhibited bacterial growth against Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. Therefore, antibacterial gelatin/silk sericin hydrogel films with loaded thyme essential oil are an effective candidate for use as wound dressings.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-04