หลุมดำในทฤษฎีสัมพัทธภาพ และ เทอโมไดนามิกส์ของหลุมดำ

Authors

  • สุพจน์ มุศิริ Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

หลุมดำ เทอร์โมไดนามิกส์ การแผ่รังสีของหลุมดำ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ทฤษฎีควอนตัม-กราวิตี้

Abstract

หลุมดำในฟิสิกส์ทฤษฏีเป็น ผลที่ได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งเป็นทฤษฎีที่รวมแรงโน้มถ่วงกับแรงไฟฟ้าแม่เหล็กเข้าด้วยกัน หลุมดำได้ทำให้เกิดข้อขัดแย้งหลายประการกับหลักการสำคัญทางฟิสิกส์คือกลศาสตร์ดั้งเดิม ไฟฟ้าแม่เหล็ก และกลศาสตร์ควอนตัม แต่กฎเทอร์โมไดนามิกส์ของหลุมดำ ที่เสนอในที่นี้และพิสูจน์โดยบีเคนสไตน์และฮ็อคกิงค์ โดยให้หลุมดำสามารถแผ่รังสีได้ในระดับจุลภาคหรือต้องใช้วิธีการทางควอนตัมมาอธิบาย ทำให้เทอร์โมไดนามิกส์ของหลุมดำเป็นหลักการสำคัญที่ ทฤษฎีควอนตัม-กราวิตี้(quantum-gravity)ถูกเสนอขึ้นมาโดยต้องพิสูจน์กฎเหล่านี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04