เซลลูโลโซม: กุญแจสำคัญสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

Authors

  • ชมภูนุช วิรุณานนท์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล หน่วยวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกริยาทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

เซลลูโลโซม เชื้อเพลิงชีวภาพ Clostridium

Abstract

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี การหมักเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเนื่องมาจากเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการหมักโดยมีชีวมวลเป็นสารตั้งต้นนั้นจำเป็นต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกริยาทางเคมีหรือชีวภาพมาช่วยในการเร่งปฏิกริยาเพื่อย่อยสารประกอบประเภท เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน สารประกอบเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง ดังนั้นตัวเร่งปฏิกริยาจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้กล่าวถึงการนำเซลลูโลโซมซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกริยาทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ด้านพลังงาน โดยจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลลูโลโซม จุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูโลโซมและสามารถใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมมาช้านานกว่าร้อยปีในชื่อสกุล Clostridium รวมถึงหัวข้อยีนที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มประสิทธิภาพเซลลูโลโซมโดยสังเขปเพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถติดตามศึกษาค้นคว้าได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04