ชีววิทยาของเชื้อรา Lasiodiplodia spp.

Authors

  • กาญจนา นิรภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Keywords:

Lasiodiplodia theobromae Botryodiplodia theobromae โรคหลังการเก็บเกี่ยว ชีววิธี

Abstract

เชื้อราก่อโรค Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. & Maubl. เป็นเชื้อราก่อโรคในพืชและผลไม้ที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะโรคเน่าในผลไม้เศรษฐกิจภายหลังการเก็บเกี่ยว ในปัจจุบันการควบคุมและป้องกันยังนิยมใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และยังอาจจะก่อให้เกิด สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ได้ การใช้สารธรรมชาติ หรือการควบคุมแบบชีววิธี ซึ่งอาจจะใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราชนิดนี้ได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และควรให้ความสำคัญ สำหรับบทความนี้ นอกจากจะกล่าวถึงลักษณะของเชื้อรา Lasiodiplodia spp. ตลอดจนการก่อโรคในพืชและผลไม้ยังมุ่งเน้นที่จะอภิปรายถึงการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อราดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04