Return to Article Details การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาลิกซ์[4]เอรีนสำหรับการตรวจจับไอออนลบ: ผลของการเติมหมู่ดึงอิเล็กตรอนในโครงสร้างต่อการจับไอออนลบ Download Download PDF