วิธีการทางภูมิคุ้มกันทางวิทยาสำหรับการตรวจสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร

Authors

  • วราภรณ์ ภูตะลุน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พัชรินทร์ ทัศนวัฒน์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

วิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยา พืชสมุนไพร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-12-04