Return to Article Details ความอลวนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันระหว่างระบบอลวนที่ต่างกันโดยใช้ตัวควบคุมแบบแอคทีฟ Download Download PDF