ความอลวนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันระหว่างระบบอลวนที่ต่างกันโดยใช้ตัวควบคุมแบบแอคทีฟ

Authors

  • ธงชัย บทมาตย์

Keywords:

ความอลวน, ตัวควบคุมแบบแอคทีฟ, การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษา ความอลวนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันระหว่างระบบอลวนที่ต่างกันโดยใช้ตัวควบคุมแบบแอคทีฟ ขั้นตอนวิธีนี้ได้ถูกประยุกต์ใช้กับความอลวนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของระบบพลศาสตร์แบบ Lü และ Chen ประสิทธิภาพของตัวควบคุมได้ถูกแสดงผลแบบเชิงตัวเลข

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads