กรอบแนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการวิจัย

Authors

  • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

Keywords:

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, กระบวนการวิจัย, การจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-06-02