การประมาณค่า Pi ด้วยความน่าจะเป็น Approximation of Pi with probability

Authors

  • ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

Keywords:

พาย การประมาณค่า ปัญหามอนตีฮอลล์, Pi, Approximation, Monty Hall Problem

Abstract

บทคัดย่อคำสำคัญ : พาย การประมาณค่า ปัญหามอนตีฮอลล์ AbstractKeywords : Pi, Approximation, Monty Hall Problem

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads