ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทย Forecasting Model for Sales Volume of Canned Tuna in Thailand

Authors

  • วรางคณา กีรติวิบูลย์

Keywords:

ปลาทูน่ากระป๋อง บอกซ์-เจนกินส์ การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง การพยากรณ์รวม เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย Canned Tuna, Box-Jenkins, Exponential Smoothing, Combined

Abstract

บทคัดย่อ คำสำคัญ: ปลาทูน่ากระป๋อง บอกซ์-เจนกินส์ การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง การพยากรณ์รวม เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ABSTRACTKeywords: Canned Tuna, Box-Jenkins, Exponential Smoothing, Combined Forecasting, Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Root Mean Squared Error (RMSE).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads