อิทธิพลของความหยุ่นหนืดที่มีต่อเทคนิคนาโนอินเดนเทชั่นและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูก

Authors

  • รัฐพร ทองกุม Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

Keywords:

นาโนอินเดนเทชั่น อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด สภาพหยุ่นหนืด สภาพพลาสติก

Abstract

นาโนอินเดนเทชั่นเป็นเทคนิคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการวัดสมบัติเชิงกลระดับนาโนของวัสดุตัวอย่างซึ่งมีขนาดเล็ก ในบทความนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคนิคนาโนอินเดนเทชั่น โดยเน้นถึงอิทธิพลของสภาพหยุ่นหนืดที่มีผลต่อการทดสอบ และอธิบายถึงผลของอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด สภาวะหรือกระบวนการการเตรียมสารตัวอย่างที่มีต่อการวัดค่าความแข็งและมอดุลัสยืดหยุ่นของวัสดุตัวอย่าง รวมทั้งได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคนาโนอินเดนเทชั่นในการวิเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รัฐพร ทองกุม, Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

Downloads

Published

2009-07-04