ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กของเคอร์แบบตามขวางในฟิล์ม Cox(SiO2)100-x Transverse Magneto-Optical Kerr Effect in CoSiO2

Authors

  • ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

ทัศนศาสตร์แม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก แมกเนไทเซชั่น Magneto-optical effect, Magnetic materials, Magnetization

Abstract

สถานะความเป็นแม่เหล็กของวัสดุผสมขึ้นกับอัตราส่วนของสารแม่เหล็กที่เป็นส่วนประกอบภายใน การเพิ่มขึ้นของปริมาณโคบอลต์ผสมในสารตัวอย่าง Cox(SiO2)100-x ตั้งแต่ 35-100% ส่งผลให้ปรากฏการณ์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กมีค่าเพิ่มขึ้นและมีลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การเกิดแมกเนไทเซชั่นของสารตัวอย่างสามารถพบในสนามแม่เหล็กอิ่มตัวที่ไม่เท่ากัน ปริมาณโคบอลต์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สนามอิ่มตัวของสารตัวอย่างมีค่าลดลง โดยสารตัวอย่างที่มีโคบอลต์ผสมตั้งแต่ 66% ขึ้นไป สามารถพบการเกิดแมกเนไทเซชั่นในสนามแม่เหล็กที่ต่ำกว่า 0.94 kOeThe magnetic properties of composite magnetic materials depend upon the composition of these materials. The dependence of the magneto-optical effect on the magnetic metal concentration ranging from 35% to 100% in the CoSiO2 samples was studied. The result showed that an increasing of magnetic components lead to the enhancement of the magneto-optical effect and exhibit different characters. Moreover, the magnetization of composite magnetic sample can be observed in different values of a magnetic field. The value of saturation field of composite material decreases with increasing the cobalt content. Their magnetization with a low magnetic field (less than 0.94 kOe) was observed at cobalt concentration above 66%.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-24