เทคโนโลยีชีวภาพการแช่แข็งเอ็มบริโอแบบวิทริฟิเกชั่น

Authors

  • ดวงใจ บุญกุศล Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

การแช่แข็ง, วิทริฟิเกชั่น, เอ็มบริโอ

Abstract

การแช่แข็งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ การแช่แข็งแบบการลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ และแบบการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว หรือวิทริฟิเกชั่น ที่ผ่านมาเอ็มบริโอส่วนใหญ่ถูกแช่แข็งด้วยวิธีการลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ แต่วิธีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแช่แข็งเอ็มบริโอที่มีการเจริญอยู่ในระยะต้นๆ การแช่แข็งด้วยวิธีวิทริฟิเกชั่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้สำหรับเอ็มบริโอระยะต้นๆ วิทริฟิเกชั่นเป็นวิธีการแช่แข็งที่ไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งขึ้นในเซลล์โดยการใช้สารป้องกันการแช่แข็งที่มีความเข้มข้นสูง ดังนั้นวิธีนี้จึงสามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากเกล็ดน้ำแข็งภายในเซลล์ได้ แต่จะประสบปัญหาความเป็นพิษของสารป้องกันการแช่แข็งที่ใช้ในความเข้มข้นสูงมาก ล่าสุดมีรายงานการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแช่แข็งแบบวิทริฟิเกชั่น ได้แก่ electron microscope grid, open pulled straw, cryoloop และ solid surface โดยลดปริมาตรสารละลายป้องกันการแช่แข็งให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราความเร็วในการแช่แข็งให้สูงขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดความเป็นพิษของสารป้องกันการแช่แข็งที่อุณหภูมิห้องและป้องกันการถูกทำลายจากการเกิดเกล็ดน้ำแข็งได้ บทความนี้ได้รวบรวมผลสำเร็จของการแช่แข็งแบบวิทริฟิเกชั่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จ และชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแช่แข็งเอ็มบริโอด้วยวิธีวิทริฟิเกชั่นแบบต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04

Issue

Section

บทความวิชาการ