การผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ: เชื้อเพลิงชีวภาพยุคใหม่

Authors

  • วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

ไบโอดีเซล, ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2009-03-04

Issue

Section

บทความรับเชิญ