การประยุกต์ใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในปลา Application of Vaccine for Preventing Infectious Diseases in Fish

Authors

  • เอกพล วังคะฮาต

Keywords:

วัคซีน สัตว์น้ำ โรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน vaccine, aquatic animals, infectious diseases, immune system

Abstract

ภาวะโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในปลายังคงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อการแผนการเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมากโดยการเลี้ยงปลาในปัจจุบันมักได้รับผลกระทบจากเชื้อก่อโรคหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสการให้วัคซีนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการป้องกันการติดเชื้อก่อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากแนวทางในการลดผลกระทบจากการเกิดโรคเหล่านี้มีอยู่หลากหลายวิธี ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อการรักษาโดยสารเคมีเป็นหลักโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะของการดื้อยาจากเชื้อก่อโรคนอกจากนี้ ยาปฏิชีวนะยังไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสได้ดังนั้น การใช้วัคซีนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ในการลดผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมบทความนี้เป็นการสรุปสถานการณ์ปัจจุบันและความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้ในปลาเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อรวมไปถึงการข้อดีและข้อจำกัดของวัคซีนและวิธีการให้เพื่อใช้ในการป้องกันโรคของปลาInfectious diseases infish are still a huge problem for the aquaculture industry and can severelyimpact on plans to increase aquaculture production. Nowadays, cultured fish arethreatened by many pathogens, especially bacteria and viruses. Vaccination isone of the most effective tools for protecting fish from these pathogens.Several strategies have been implemented to alleviate the damage and one of themost commonly used strategies against diseases is chemotherapy usingantibiotics. However, there is a serious concern regarding the over-utilizationof antibiotics, which can lead to deleterious damage to environment byupsetting the natural microbial population and can hasten the emergence ofantibiotic resistant pathogens. Moreover, antibiotics cannot be used against viralinfections. Therefore, one of the most promising techniques is vaccination. Thisreview summarizes current knowledge on types of fish vaccination againstinfectious diseases. Furthermore, advantages and limitation of vaccine use infish are described. Attempts to improve vaccine administration have mostlyfocused on disease protection.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เอกพล วังคะฮาต

Downloads

Published

2013-11-09