ผลกระทบจากนิกเกิลในผลิตภัณฑ์สู่การกำหนดมาตรฐาน The Effect of Nickel in Product to a Need of “Nickel Directive”

Authors

  • สุจิตรา ศรีสังข์ Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

อัลลอยด์ การปลดปล่อยนิกเกิล อาการแพ้ เหงื่อเทียม ข้อกำหนดปริมาณนิกเกิล alloy, Ni release, allergic, artificial sweat, Ni directive

Abstract

นิกเกิลมักถูกนำใช้โลหะอัลลอยด์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการปลดปล่อยโลหะชนิดนี้สู่สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งขั้นตอนของการผลิตและการใช้ประโยชน์  นิกเกิลเป็นต้นเหตุปัญหาสุขภาพ อาทิ สามารถละลายได้ในเหงื่อหรือน้ำยาเหงื่อเทียมและก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบเมื่อมีการสัมผัสเป็นเวลานาน ดังนั้นในบทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีการตระหนักถึงผลกระทบจากนิกเกิลในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปอเมริกา และเอเชีย โดยในทวีปยุโรป พบว่า มีการประกาศข้อกำหนดโดยการระบุข้อจำกัดของปริมาณโลหะนิกเกิลในผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องประดับ ( 0.5ไมโครกรัม/ตารางเซนติเมตร/สัปดาห์) ในขณะที่ในทวีปอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ยังมิได้มีการกำหนดข้อบังคับนี้อย่างชัดเจนรวมถึงการนำเสนอแนวทางการศึกษาผลกระทบจากโลหะนิกเกิลในผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดเมืองไทย เพื่อนำสู่การให้ความสำคัญในการกำหนดปริมาณนิกเกิลในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งอาจช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากการแพ้นิกเกิลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่สากลในอนาคตNickel is a metal alloy widely using in industry that can be animportant factor in the release of these metals into the environment andharmful to health both in the process of production and utilization. Nickel cancause health problems by dissolving in artificial sweat and cause dermatitis onprolonged exposure. In this article, theinformation on the effect of nickel in a varietyof products from different countries such as Europe, Americaand Asia were reported. The results show thatthe nickel directives on products such as jewelry (0.5 micrograms/ squarecentimeter/ week) were announced in Europe although in North America and Asiaincluding Thailandhave not yet determined. This data is also approach the interesting on theimpact of nickel metal in various products of Thailand market. Therefore, they may help reduce the number ofpatients from nickel allergies and can develop the products to internationalstandards in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุจิตรา ศรีสังข์, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Downloads

Published

2013-11-09