การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ในไบโอเซนเซอร์ Applications of Surface Plasmon Resonance Technique in ฺBiosensor

Authors

  • โชคชัย พุทธรักษา Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

คลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ ไบโอเซนเซอร์ การตรวจวัดสารชีวภาพ Surface plasmon resonance, SPR biosensor, Biomolecular detection

Abstract

เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ (surface plasmon resonance, SPR) เป็นไบโอเซนเซอร์เชิงแสงที่ใช้ประโยชน์จาก evanescent field ในการตรวจวัดปฏิกิริยาระหว่างสาร analyte และคู่สารชีวภาพ (biomolecular recognition molecules) ที่ตรึงอยู่บนพื้นผิว SPR เซนเซอร์ซึ่งมีความจำเพาะต่อสาร analyte การประยุกต์ใช้เทคนิค SPRส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวัดสาร analyte ที่สนใจ และการวิเคราะห์อันตรกริยาระหว่างสารชีวภาพ เทคนิค SPR เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการโมเลกุลติดฉลาก และสามารถติดตามการตรวจวัดได้ตลอดเวลา (real-time monitoring) บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยี SPR และการประยุกต์ใช้เทคนิค SPR สำหรับตรวจวัดสารชีวภาพทั่วๆไปSurface plasmon resonance (SPR) is an optical biosensor which exploits an evanescent field to measure an interaction between analytes and biomolecular recognition molecules on a sensor surface. Major application of SPR includes detection of biological analytes and analysis of biomolecular interaction. An advantage of SPR is label-free and real-time monitoring technology. This paper reviews the fundamental of SPR technology and its applications.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

โชคชัย พุทธรักษา, Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Department of Physics, Faculty of Science,

Downloads

Published

2014-12-24