การศึกษาค่าแฟคเตอร์การปลดปล่อยสารนิโคตินในสารพอลิเมอร์หมากฝรั่ง

Authors

  • ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส
  • วราดุล ฉัตรทอง
  • ถนอมสิน ดิสถาพร
  • สุนทรี เลิศศรีสุขสันต์
  • พจวรรณ ฉันทอานนท์
  • เสวิตา อินทพิชัย

Keywords:

การออกฤทธิ์นาน, ค่าแฟคเตอร์การปลดปล่อย, นิโคตินโพลีเอสเท็กซ์, นิโคตินโพลาไคเร็กซ์

Abstract

คุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของสารนิโคตินในหมากฝรั่งชนิดเคี้ยว นิโคตินโพลีเอสเท็กซ์ เป็นนวัตกรรมการวิจัยที่ค้นพบสามารถนำไปผลิตเป็นหมากฝรั่งผสมนิโคตินที่มีอัตราการดูดซึมของนิโคตินจากหมากฝรั่งเข้าสู่กระแสโลหิตของอาสาสมัครเปรียบเทียบกับหมากฝรั่งต้นตำรับยาที่ใช้สารพอลิเมอร์ นิโคตินโพลาไคเร็กซ์ ค่าการดูดซึมสูงสุดที่เวลา 15 นาที ไม่แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิคของเหลวสมรรถนะสูงในการรักษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads