ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพกับการสังเคราะห์ทางเคมี

Authors

  • พนารัตน์ อรุณรัติยากร Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ เอนไซม์ เอนไซม์เทียม metabolic engineering, directed evolution, combinatorial biocatalysis

Abstract

บทคัดย่อ ปัจจุบัน ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพถูกนำมาใช้เพื่อสังเคราะห์สารต่างๆ อย่างมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น อีกทั้งยังถูกนำมาใช้เพื่อสังเคราะห์สารชนิดใหม่ด้วย และจากก้าวหน้าของเทคนิคใหม่ๆ ทางพันธุวิศวกรรม เช่น metabolic engineering หรือ directed evolution และ combinatorial biocatalysis ทำให้การใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาชีวภาพในการสังเคราะห์ทางเคมีเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งการใช้เพื่อสังเคราะห์สารเคมีพิเศษที่ใช้ในงานเฉพาะด้าน สารตัวกลางทางเภสัชกรรม เมตาบอไลท์ของยา ผลิตภัณฑ์ยา และสารชนิดใหม่  ABSTRACT Biocatalysis is currently employed to produce known substances more economically and for the synthesis of new compounds. The combination of new molecular biology technique, such as metabolic engineering, directed evolution, with combinatorial biocatalysis is poised to bolster this field and further advance the contribution of biocatalysis to the synthesis of fine chemicals, pharmaceutical intermediates, drug metabolites, drug products and new compounds.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30