ฟังก์ชันการกระจายแบบคู่และปัจจัยโครงสร้างของโลหะไฮโดรเจนเหลวจากแบบจำลองทรงกลมแข็งชนิดที่ขึ้นกับอุณหพลศาสตร์

Authors

  • วิชิต ศรีตระกูล Faculty of Science, Srinakharinwirot University
  • รังสรรค์ โกญจนาทนิกร

Keywords:

ฟังก์ชันการกระจายแบบคู่ ปัจจัยโครงสร้าง โลหะไฮโดรเจนเหลว แบบจำลองทรงกลมแข็ง สูตรของ

Abstract

บทคัดย่อ             เราได้คำนวณฟังก์ชันการกระจายแบบคู่และปัจจัยโครงสร้างของโลหะไฮโดรเจนเหลวที่ความหนาแน่นและความดันต่าง ๆ กัน หลายค่า โดยใช้สมการออร์นสไตน์และเซอร์นิเกกับแบบจำลองทรงกลมแข็งชนิดที่ขึ้นกับอุณหพลศาสตร์  เราใช้การประมาณของเปอร์คัส-เยวิคเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ของฟังก์ชันการกระจายแบบคู่พร้อมกับปัจจัยโครงสร้างโดยใช้รัศมีของทรงกลมแข็งต่างกันสามค่า หลังจากนั้นจึงใช้ปริมาณเหล่านี้ไปหาสภาพนำไฟฟ้าโดยใช้สูตรของไซแมนที่รู้จักกันดี เราได้สรุปผลว่า การเปลี่ยนสถานะระหว่างโลหะกับฉนวนของโลหะไฮโดรเจนเหลวเกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยโครงสร้างมียอดพาดผ่านค่า   ABSTRACT The pair distribution function and structure factor of liquid metallic hydrogen at various densities and pressures are determined using the Ornstein-Zernike equation and the thermodynamic dependent hard-sphere model. The Percus-Yevick approximation is employed to solve for the pair distribution function at three different hard sphere radii. Consequently, the structure factor is determined from the pair distribution function and then employed to determine the electrical resistivity using the well known Ziman’s formula.  We conclude from the result that the metal-insulator transition of the metallic hydrogen due to pressure is speculated to occur if the first structure factor peak passes across .

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30