การยุบตัวของสสารที่ไม่เป็นไปตามหลักการกีดกันใน 2 มิติ

Authors

  • สิริ สิรินิลกุล Faculty of Science, Srinakharinwirot University

Keywords:

พลังงานสถานะพื้น ความไม่เสถียร สสารประเภทโบซอน การยุบตัว

Abstract

บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนของอนุภาคประจุลบ  และรัศมี  ของสสารที่ไม่เป็นไปตามหลักการกีดกัน ภายใต้ปฏิกิริยาคูลอมบ์ใน 2 มิติ แสดงให้เห็นว่า  หากเรานำสสารประเภทนี้มารวมกันเป็นจำนวนมากๆใน 2 มิติ สสารจะยุบตัว และเมื่อพิจารณาจากความน่าจะเป็นของการมีอนุภาคประจุลบภายใต้ปฏิกิริยาคูลอมบ์ภายในวงกลม พบว่า ไม่สามารถหดตัวเร็วกว่า  ABSTRACT The relationship between number  of negatively charge particle and radius  of matter without exclusion principle in this paper implies that the matter will deflate if we put more and more such matter together. For a non-vanishing probability of having the negatively charged particle, with Coulomb interactions, within a circle of radius, necessarily cannot shrink faster than    for large

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30