การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฟอก (ขาว) ผ้าฝ้าย

Authors

  • พรทิพย์ แซ่เบ๊ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-30