การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารประกอบเคอร์คิวมินอยด์จากผงขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.)

Authors

  • พัชรี ขุนหลัด
  • ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส
  • ธารารัตน์ ศุภศิริ
  • วราดุล ฉัตรทอง

Keywords:

ขมิ้นชัน, เคอร์คิวมินอยด์, เคอร์คิวมิน, ไทโรซิเนส

Abstract

สารประกอบเคอร์คิวมินอยด์ เป็นสารที่สกัดได้จากขมิ้นชัน(Curcuma longa Linn.) เป็นสารจำพวก Diferuloylmethane ซึ่งมีลักษณะเป็นสารสีเหลือง ประกอบด้วยสารฟีนอลิก 3 ชนิด คือ Curcumin, Demethoxycurcumin และ Bisdemethoxycurcumin ผลการวิจัยพบว่า Curcumin มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสดีที่สุด รองลงมาคือ Demethoxycurcumin โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 43.6 และ 67.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งที่แรงกว่าอาร์บูติน แต่อ่อนกว่ากรดโคจิกซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 2.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วน Bisdemethoxycurcumin มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่อ่อนมาก The Curcuminoid compounds were extracted from Curcuma longa Linn., identified as Diferuloylmethane that were composed of tree phenolic compounds name Curcumin, Demethoxy-curcumin and Bisdemethoxycurcumin, all of them were yellowish crystals. The result of Tyrosinase inhibitory effect found the Highest IC50 was curcumin 43.6 μg/ml and Demethoxycurcumin 67.5 μg/ml. Their inhibitory Tyrosinase effect were higher than the common whitening agent in cosmetic as Arbutin, but weaker than Kojic acid (IC50 = 2.5μg/ml). The Bisdemethoxycurcumin was less effective inhibitory in Tyrosinase activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads