[1]
ทฤษณาวดี ม., สดคมขำ จ., คงมนต์ ศ., and ลี้สกุล ณ., “ผลของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.