[1]
มหาวิจิตร พ., “การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็น สำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.