[1]
วารสารวิจัยทางการศึกษา ก., “กระบวนการพิจารณาบทความ”, -, vol. 10, no. 2, Aug. 2016.