[1]
วารสารวิจัยทางการศึกษา ร., “รูปแบบการเขียนบทความ”, -, vol. 10, no. 1, Mar. 2016.