[1]
เหมะประสิทธิ์ ส., สัจจพิบูล ศ., ประทุมทอง ว., and สมมิตร ร., “ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1)”, -, vol. 10, no. 1, Mar. 2016.