[1]
เศรษฐชัยบดี ด., “รูปแบบการจัดบริการสนับสนุนเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินที่ใช้ประสาทหูเทียม”, -, vol. 10, no. 1, Mar. 2016.