[1]
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก. ., “บรรณาธิการแถลง”, -, vol. 18, no. 2, p. จ, Jan. 2024.