[1]
กองบรรณาธิการ ก., “กระบวนการพิจารณาบทความ”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.